Конфекціювання матеріалів і дослідження їх властивостей для виготовлення жіночого літнього комплекту

Название:
Конфекціювання матеріалів і дослідження їх властивостей для виготовлення жіночого літнього комплекту
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
37.2 КБ
26
Скачать

Швейна промисловість є однією з найбільших галузей легкою промисловості. Головне завдання швацької промисловості - задоволення потреби людей в одязі високої якості і різноманітного асортименту. Рішення цієї задачі здійснюється на основі підвищеної ефективності виробництва, прискорення науково - технічного прогресу, зростання продуктивності праці, всемірної поліпшення якості роботи, вдосконалення праці і виробництва. При масовому виробництві швацьких виробів вирішальна роль належить технологічним операціям по обробці і складанню деталей і вузлів швейних виробів. Сучасна швейна галузь, що випускає одяг масового виробництва,повинна характеризуватися досить високим рівнем техніки, технології і організації виробництва, наявністю великих спеціалізованих підприємств і виробничих об'єднань.

Вдосконалення швейного виробництва передбачає впровадження високопродуктивного устаткування, потокових ліній, розширення асортименту і поліпшення якості одягу, випуск виробів, що користуються підвищеним попитом.

Асортимент швацьких виробів повинен оновлюватися. В результаті розширення асортименту і поліпшення якості сировинної бази швацької промисловості, технологія сучасного швацького виробництва усе більш стає механічною, її ефективність в першу чергу залежить від вживаного устаткування. Рішення завдань, що стоять перед швацькою промисловістю вимагає великих і глибоких знань від технологів. Без цих знань неможливо впроваджувати нові технологічні процеси швацького виробництва, необхідні для виготовлення одягу високої якості.